จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก RSS

 

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางวรรณิภา จันโททัย จัดหางานจังหวัด ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้มีการบริการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้หลากหลายครอบคลุมทุกภารกิจอย่างมีประสิทธภาพ รวดเร็ว ได้อย่างแท้จริง โดยมีนายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน ในการประชุม ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 7 ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก