ลงพื้นที่ตรวจสอบและชี้แจงสิทธิคนพิการตามมาตรา 35 ในเขตจังหวัดพิษณุโลก RSS

 

     วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 นายสุรพงษ์ มูลพิมพ์ จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวปณัชชา เต็มศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบและชี้แจงสิทธิคนพิการตามมาตรา 35 ในเขตจังหวัดพิษณุโลก ดังนี้

  • บริษัท จอห์สัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด

- สิทธิประเภท จ้างเหมาช่วงงาน/จ้างเหมาบริการ 1 ราย

- สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมโพธิ์ ต.บ้านกร่าง อ.เมือง 

จ.พิษณุโลก

  • บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) 

- สิทธิประเภท จ้างเหมาช่วงงาน/จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ราย

- สถานที่ปฏิบัติงาน สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตจังหวัดพิษณุโลก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

  • บริษัท เอคเซนเชอร์ โซลูชั่น จำกัด

- สิทธิประเภท จ้างเหมาช่วงงาน/จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ราย

- สถานที่ปฏิบัติงาน สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตจังหวัดพิษณุโลก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

  • บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด

- สิทธิประเภท จ้างเหมาช่วงงาน/จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ราย

- สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 1 ราย

- สถานที่ปฏิบัติงาน โรงเรียบวัดดงโคกขาม ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 1 ราย

  • บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

- สิทธิประเภท จ้างเหมาช่วงงาน/จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ราย

- สถานที่ปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

  • บริษัท แอดวานซ์ ไวเลส เน็ทเวอร์ค จำกัด

- สิทธิประเภท จ้างเหมาช่วงงาน/จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ราย

- สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

บริษัท ธรรมชาติ ซีฟู้ด รีเทล จำกัด

- สิทธิประเภท จ้างเหมาช่วงงาน/จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ราย

- สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังอิทก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก