โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดพิษณุโลก อ.นครไทย RSS

 

(วันนี้)วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสุรพงษ์  มูลพิมพ์ จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายศุภวัฒน์ เกิดผล นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา หมู่ 3 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายภูสิต  สมจิตต์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฯ ในการนี้สำนักงานฯ นำรถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ (Mobie Unit) ตามภารกิจโครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน กิจกรรมเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ออกบริการประชาชน ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ให้คำแนะนำ การรับสมัครงาน ในประเทศ ต่างประเทศ และแนะแนวการประกอบอาชีพ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 33 คน