กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 RSS

 

          วันนี้ (วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566) เวลา 09.30 น. นายสุรพงษ์ มูลพิมพ์ จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวปณัชชา เต็มศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายหัวข้อ ส่องโอกาสสร้างอาชีพ:สู่การตั้งเป้าหมายอาชีพในฝัน และกิจกรรม Workshop เล่น ลอง เรียน อย่างไรให้ work มีครูแนะแนวและบุคคลากรที่ปฏิบัติงานแนะแนวเข้าร่วม จำนวน 41 คน โดยมีนายพชรเสฏฐ์ บุญศิริสาริศา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องอุทัยธานี ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก