กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ และโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)ประจำปี 2561 RSS

 

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก จัดสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ และโครงการ 3 ม. (มีงาน  มีเงิน  มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) ประจำปี 2561 โดยมี นายไพบูลย์  ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีครูแนะแนวและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมสัมมนาฯ จำนวน 67 คน มีกิจกรรม ดังนี้

- การบรรยายให้ความรู้ “ทิศทางตลาดแรงงานไทยสู่ยุคดิจิทัลที่นักเรียนต้องปรับตัวและองค์กรต้องเปลี่ยนแปลง” 

- การบรรยายให้ความรู้ “เรียนอย่างไรให้ได้งานกับโครงการ 3 ม. ( มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) ”

- การบรรยาย “สถานการณ์ตลาดแรงงานในยุค Thailand 4.0 ในจังหวัดพิษณุโลก/ทั่วประเทศ”