สจจ.พล ออกตรวจการทำงานของคนต่างด้าวในสถานประกอบการ ในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก RSS

 

วันที่ 10 มกราคม 2561 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก ตรวจบูรณาการการทำงานของคนต่างด้าวในสถานประกอบการ ในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 4 แห่ง พบการจ้างงานแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา จำนวนทั้งสิ้น 62 คน(ชาย 35 คน หญิง 27 คน) สัญชาติลาว จำนวนทั้งสิ้น 11 คน(ชาย 7 คน หญิง 4 คน) จากการตรวจสอบมีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง จึงได้แนะนำสร้างการรับรู้ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560