12 ม.ค. 2561 นัดพบแรงงาน “เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา” RSS

 

วันที่ 12 มกราคม 2561 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก 

จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน “เดือนแห่งการมีงานทำ  น้อมนำศาสตร์พระราชา”

ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ห้างเทสโก้โลตัสเอ็กซ์ตร้า(ท่าทอง) พิษณุโลก

- มีผู้ลงทะเบียนสมัครงาน จำนวน 108 คน 

- นายจ้าง/สถานประกอบการ เข้าร่วมงาน จำนวน 26 แห่ง 

-ตำแหน่งงานว่าง จำนวน 34 ตำแหน่ง 402 อัตรา 

- มีผู้ได้รับการบรรจุงานทันที จำนวน 22 คน 

  และคาดว่าจะมีผู้ได้รับการบรรจุงานเพิ่มอีก จำนวน 20 คน 

- มีผู้สนใจทดสอบความพร้อมทางอาชีพ จำนวน 13 คน