เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ และทดสอบความถนัด ทางอาชีพแก่นักเรียน และผู้ที่สนใจ RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก. เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ และทดสอบความถนัดทางอาชีพแก่นักเรียน

และผู้ที่สนใจ ในงานวันวิชาการ Thailand STEM Festival 2016 STEM สุดฮอต Robot สุดฮิต”

ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2559

มีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 543 คน