1
รมว.แรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและนครสวรรค์เยี่ยมกลุ่มฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
1

 1 2 3 >  Last ›