ตรวจเยี่ยมนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว ในเขตพื้นที่อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤติโควิด-19 หลักสูตร “การตัดเย็บกระเป๋าผ้าคอตตอนด้นมือ และการทำเจลล้างมือต้านภัย COVID–19”
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากสภาวะโรคระบาด (Covid-19)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับบริษัทปิโตรเลี่ยมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัดรับสมัครงานและสัมภาษณ์
จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก

 1 2 3 >  Last ›