รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิด “ร้านฟอร์ ออล คอฟฟี่ สาขากระทรวงแรงงาน” โดยการสนับสนุนของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บริษัทบอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิออทิสติกไทย ณ บริเวณภายในโรงอาหาร กระทรวงแรงงาน เขตด
1
1

 1 2 3 >  Last ›