จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก จัดอบรมเกี่ยวกับ พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมตรวจสอบแรงงานต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน
จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก
ร่วมพิธีเปิดงานจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า  และเข้าร่วมทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า

 < 1 2 3 4 >  Last ›