ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ)
กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป หลายอัตรา
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CHING FENG HOME FASHIONS CO.,LTD ไต้หวัน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 8
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก เตือนคนงานไทยปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
กรมทางหลวง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานราชการเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ ประจำห้องปฏิบัติการสาขาวิชาอนามัยชุมชนสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลกจัดงาน นัดพบแรงงาน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
กรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางานไปทำงานในไต้หวัน ตำแหน่ง พนักงานผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนพิเศษ สาขาคหกรรมศาสตร์
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก รับสมัครคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูพิเศษสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจ้าง 9,140 บาท
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และขึ้นบัญชีผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ในตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน สังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน และหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
จ.พิษณุโลก ดำเนินการติดตั้ง “ตู้งานอัจฉริยะ(JOB BOX)” เปิดให้บริการแก่ผู้ที่กำลังหางานทำ
ทุนโครงการฝึกอบรมความเป็นผู้นำของ Duskin ครั้งที่ 22 ประจำปี 2563-2564 ณ ประเทศญี่ปุ่น
ด่วน ! กรมการจัดหางาน รับสมัครคนงานเพื่อไปทำงานในมาเก๊า 131 อัตรา
แจ้งเตือนคนไทยตรวจสอบสถานที่ทำงานที่น่าเชื่อถือผ่านกรมการจัดหางานก่อนการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
‹ First  < 11 12 13 14 >