ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อแจ้งที่สำคัญสำหรับผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคไทนในประเทศญี่ปุ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นและทดสอบทักษะฝีมือของแรงงานไทยที่มีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Workers) ในประเทศไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระบบตอบข้อมูลสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศแบบอัตโนมัติ (chatbot)
ตามหา 30 คนรักบ้านเกิดพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ เพื่อเป็น Smart City Ambassadors
แจ้งเตือน..การแอบอ้างรับลงทะเบียนบัญชีรายชื่อ แรงงานต่างด้าว มติ 29 ธันวาคม 2563
การจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล
การชะลอการเดินทางเข้าไต้หวัน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระบบตอบข้อมูลสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศแบบอัตโนมัติ (chatbot)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอความช่วยเหลือ (SOS) / ศูนย์ให้คำปรึกษากรณีฉุกเฉินสำหรับผู้ฝึกงานด้านเทคนิค
ขอเชิญนายจ้าง สถานประกอบการ และนักศึกษาจบใหม่ สมัครร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment)
ขยายระยะเวลา การดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลในต่างด้าว
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการสอบทักษะฝีมืองานอุตสาหกรรมบริการอาหารของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Workers)
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดสมุทรปราการ (ต่างจังหวัด) ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดสมุทรสาคร (ต่างจังหวัด) ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 หากท่านใดประสงค์ที่จะไปทำงานในจังหวัดสมุทรสาครตามตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครงงาน ติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก 055-246257
เตือน..แรงงานไทยอย่าหลงเชื่อสาย/นายหน้าเถื่อนว่าสามารถจัดส่งไปทำงานประเทศซาอุดีอาระเบียได้
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและเฝ้าระังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มาตรการสำหรับผู้เดินทางจากประเทศไทย ไปยังรัฐกาตาร์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการสำหรับผู้เดินทางจากประเทศไทยไปรัฐกาตาร์ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19
ขยายเวลา...ตรวจโควิด-19 และตรวจอัตลักษณ์ต่างด้าวเพิ่ม 2 เดือน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับงานบริบาลและทดสอบทักษะฝีมือด้านงานบริบาลของแรงงานที่มีทักษะฝีมือ (Specified Skilled Workers)
 < 1 2 3 4 >  Last ›