ตำแหน่งงานว่างจังหวัดสมุทรสาคร (ต่างจังหวัด) ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 หากท่านใดประสงค์ที่จะไปทำงานในจังหวัดสมุทรสาครตามตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครงงาน ติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก 055-246257 RSS

 

 >>>  ตำแหน่งงานว่างจังหวัดสมุทรสาคร (ต่างจังหวัด) ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 หากท่านใดประสงค์ที่จะไปทำงานในจังหวัดสมุทรสาครตามตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครงงาน ติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก 055-246257
 >>>