สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญชวนนายจ้าง/สถานประกอบการ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง เข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน Online RSS