จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัด ได้กำหนดจัดนัดพบแรงงานใหญ่ ภายใต้ชื่อ “NEW NORMAL JOB FAIR” เพื่อช่วยเหลือคนถูกเลิกจ้าง คนว่างงาน และคนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 RSS