ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารแรงงานไทยที่จะเดินทางเข้าไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลีในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 RSS