ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ตำแหน่งงานว่างของนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่มีความประสงค์จ้างแรงงานไทยทดแทนแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ตำแหน่งงานว่างของนายจ้าง/สถานประกอบการที่มีความประสงค์จ้างแรงงานไทยทดแทนแรงงานต่างด้าว เพื่อให้ผู้ต้องการหางาน ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน ผู้ว่างงาน ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ที่มีความประสงค์ทำงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

คลิก คลิปวีดีโอนายจ้าง/สถานประกอบการ 

 คลิก ตำแหน่งงานว่างแรงงานไทยทดแทนต่างด้าว

สมัครงานตามแบบฟอร์ม 

หรือส่งมาที่ 

Email : chonburismartjob@gmail.com