ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ตำแหน่งงานว่างของนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่มีความประสงค์จ้างแรงงานไทยทดแทนแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่จังหวัดสงขลา RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ตำแหน่งงานว่างของนายจ้าง/สถานประกอบการที่มีความประสงค์จ้างแรงงานไทยทดแทนแรงงานต่างด้าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครงานที่มีความประสงค์ทำงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา สามารถดาวน์โหลดตำแหน่งว่างงานและคลิปวีดีโอดังกล่าวได้

คลิก คลิปวีดีโอของนายจ้าง/สถานประกอบการ/แบบฟอร์มรับสมัครงาน


แจ้งผลการรับสมัครงานผ่านโทรสาร 074-314950

หรือ Email : doesongkhla@gmail.com