ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ตำแหน่งงานว่างของนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่มีความประสงค์จ้างแรงงานไทยทดแทนแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 RSS

 

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ตำแหน่งงานว่างของนายจ้าง/สถานประกอบการที่มีความประสงค์จ้างแรงงานไทยทดแทนแรงงานต่างด้าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้หางานและประชาชนทั่วไป

คลิก แบบแจ้งการรับสมัครงาน

 คลิก ตำแหน่งว่างงาน


หากมีผู้สนใจสมัครสามารถแจ้งการรับสมัครงานตามแบบฟอร์มมานี้ทาง 

โทรสาร 0 2422 3915

หรือทาง Email : ar7@doe.go.th