ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวดี คนหางานจังหวัดพิษณุโลกเตรียมเฮ ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 2/2565 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก RSS