อย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพ!!! RSS

 

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

ขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพนำโลโก้กรมการจัดหางาน ไปใช้ในทางที่มิชอบ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์

กรมการจัดหางานขอแจ้งให้ทราบว่ากรมการจัดหางาน ไม่มีนโยบายดังกล่าว

สำหรับการจ้างงาน WFH วันละ 300 บาท

หากท่านเห็นเพจดังกล่าวอย่าได้หลงเชื่อ อาจมีการขอข้อมูลส่วนตัวเพื่อนำไปใช้ในทางที่มิชอบ

จึงอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพตามเพจข้างต้น

ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารของกรมกาจัดหางานได้ตามช่องทาง 2 ช่องทาง คือ

1.เว็บไซต์กรมการจัดหางาน (www.doe.go.th)

2.เพจเฟสบุ๊คกรมการจัดหางาน (www.facebook.com/DoeCenter)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน