ประกาศรายชื่อผู้ที่เข้ารับคัดเลือกเข้ารับฝึกอบรม รุ่นที่1 หลักสูตร RSS

 

ประกาศรายชื่อผู้ที่เข้ารับคัดเลือกเข้ารับฝึกอบรม
รุ่นที่1 หลักสูตร "การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ"

ในวันที่ 13-20 ธ.ค. 2565 เวลา 08.00-18.40น.

ณ อาคารติกิจฉา ชั้น 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.พิษณุโลก