บริการโอนเงินกลับบ้านของแรงงานไทย ค่าธรรมเนียมเงินโอนเข้าบัญชี ลด 50% RSS

 

ตามที่กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "ส่งเสริมและสนับสนุนแรงงานไทยทำงานต่างประเทศครบวงจร" กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 นั้น

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคาร ปีที่ 50 และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กับ ธ.ก.ส. ในการสนับสนุนให้ผู้ใช้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชาติ ธ.ก.ส. มีความยินดีลดค่าธรรมเนียมเงินโอนต่างประเทศสำหรับแรงงานไทยลง 50% เหลือเพียง 100 บาท/รายการ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2559 - 30 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ การโอนเงินเข้าบัญชี ธ.ก.ส. เป็นช่องทางการให้บริการที่สะดวกและประหยัดเมื่อเทียบกับท้องตลาด มีความรวดเร็วต่อการติดตามเงิน เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายการโอนเงินกลับบ้าน และเป็นการสร้างวินัยในการชำระหนี้และเพื่อเก็บออมเงินเพื่อการกลับมาสร้างอนาคตต่อไป