รายการ ประเภท
บริษัท สยาม เคียวโด จำกัด
ข่าวประกาศรับสมัคร
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ[บจง.จงกวาน(ประเทศไทย) จำกัด]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ[บจง.อเด็คโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนส์ จำกัด]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ[บจง.พี.ไอ.แอล.ทีราสไทย จำกัด]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
​กกจ. รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลี เพื่อสมัครไปทำงานเกาหลีในงานเกษตรกรรม/ปศุสัตว์ และก่อสร้าง สมัคร 24 – 26 พฤษภาคมนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
​กกจ. ตั้งชุดสายสืบออนไลน์ เฝ้าระวังภัยกลุ่มลักลอบไปทำงานต่างประเทศ พร้อมเข้มงวด ตรวจสอบและระงับการเดินทางผู้ที่มีพฤติกรรมจะลักลอบไปทำงานที่ด่านตรวจคนหางานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธรรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 23 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560
ข่าวประกาศรับสมัคร
​กระทรวงแรงงานต่อยอดโครงการ 3 ม. มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม ช่วยผู้ด้อยโอกาสมีงานทำ สร้างกำลังแรงงานคุณภาพ ตอบโจทย์แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
​กรมการจัดหางาน จัดระเบียบบริษัทโมเดลลิ่ง ให้ความคุ้มครอง ดูแล นายแบบ นางแบบต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
​กระทรวงแรงงานเตรียมคลอดพ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เพิ่มบทลงโทษนายจ้างกระทำผิด....เริ่มต้นที่ 4 แสนบาท
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น
ข่าวประกาศรับสมัคร
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี และทักษะการทำงานเพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี
ข่าวประกาศรับสมัคร
รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลี และทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ ๓
ข่าวประกาศรับสมัคร
การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ เพศหญิง
ข่าวประกาศรับสมัคร
​กรมการจัดหางาน รับสมัครคนไทยไปฝึกงานญี่ปุ่น 3 ปี มีเงินเดือนตลอดการฝึกงานสมัครฟรี ! ตั้งแต่วันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
จ้างพิมพ์แบบสำรวจข้อมูลผููู้ที่จะสำเร็จการศึกษา
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ บริษัทจัดหางานจงกวาน (ประเทศไทย) จำกัด
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
ประกาศ ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ บริษัทจัดหางานอเด็คโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนส์ จำกัด
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
ประกาศ ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ บริษัทจัดหางานพี.ไอ.แอล. ทีราสไทย จำกัด
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
‹ First  < 345 346 347 348 349 >  Last ›