รายการ ประเภท
เปรียบเทียบ พรบ.ใหม่ กับ ระเบียบเดิม
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ฉบับรายเดือน (เดือนตุลาคม 2560-เดือนมีนาคม 2561
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 14 อัตรา
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบอนุญาตทำงาน (ตท.11) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ฉบับรายไตรมาสและรายปี จำนวน 4 ครั้ง ๆละ 700 ฉบับ และรายปี จำนวน 1 ครั้ง ๆ ละ 700 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 3,500 ฉบับ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ฉบับบรายไตรมาสและรายปี จำนวน 5 ครั้ง ๆ ละ 500 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 2,500 ฉบับ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ฉบับรายเดือน (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) จำนวน 22,800 ฉบับ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโปรแกรมและฐานข้อมูลการบริการจัดการเว็บไซต์ฺกรมการจัดหางานและหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
การจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี รีซอร์สเซส จำกัด]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป ณ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทส จำนวน 2 คน
การจัดซื้อจัดจ้าง
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.นิปปอน คอนซัลติ้ง จำกัด]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานตำแหน่งำนักงานธุรการ ณ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน จำนวน 1 คน
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ณ กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน จำนวน 1 อัตรา
การจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าอาคารสำหรับเป็นที่ทำการ ของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
การจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าอาคารสำหรับเป็นที่ทำการ ของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4
การจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าอาคารสำหรับเป็นที่ทำการ ของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1
การจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าอาคารสำหรับเป็นที่ทำการ ของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 14 อัตรา
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารประกอบการบรรยายของอธิบดี เพื่อความชัดเจนใน มาตรา ๑๑/๑ แห่งกฎหมายว่าด้วย การคุ้มครองแรงงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
‹ First  < 352 353 354 355 356 >  Last ›