ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง New
ประกาศโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายคาบ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 6 ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค และตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ)
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำเดือนมิถุนายน 2564 การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ตำแหน่งงานว่างคนพิการ จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน มิถุนายน 2564
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (ต่างจังหวัด)
ประกาศโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายคาบ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 6 จำนวน 3 ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์/พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค/พนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศกรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสองแคว รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ 1 อัตรา
ประกาศสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 1 อัตรา
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสองแคว รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ครูพิเศษสอน 3 อัตรา และ เจ้าหน้าที่ 1 อัตรา
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ประกาศศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ)
 1 2 3 >  Last ›