วันที่ประกวดราคากลาง หัวเรื่อง ราคากลาง
23-11-2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-11-2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ เงินกองทุนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-11-2017 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
20-10-2017 ขออนุมัติยกเลิกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
20-10-2017 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
29-09-2017 ประกาศราคากลางรายงานขอซื้อจ้างที่มีวงเงินเกิน 100000 บาท
29-09-2017 ประกาศราคากลางรายงานขอซื้อจ้างที่มีวงเงินเกิน 100000 บาท
29-09-2017 ประกาศราคากลางรายงานขอซื้อจ้างที่มีวงเงินเกิน 100000 บาท
29-09-2017 ประกาศราคากลางรายงานขอซื้อจ้างที่มีวงเงินเกิน 100000 บาท
29-09-2017 ประกาศราคากลางรายงานขอซื้อจ้างที่มีวงเงินเกิน 100000 บาท
29-09-2017 ประกาศราคากลางรายงานขอซื้อจ้างที่มีวงเงินเกิน 100000 บาท
29-09-2017 ประกาศราคากลางรายงานขอซื้อจ้างที่มีวงเงินเกิน 100000 บาท
29-09-2017 ประกาศราคากลางรายงานขอซื้อจ้างที่มีวงเงินเกิน 100000 บาท