ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
07-12-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมเครื่องสำรองไฟและเครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ ร้านเบญจมาศ อินเตอร์กรุ๊ป
17-11-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการจัดงานนัดพบแรงงาน Co-payment ภายใต้โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2564 บริาัท พาวเวอร์พลัส ครีเอชั่น จำกัด
27-10-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมรถรถยนต์สำนักงาน บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด (สาขาท่าทอง)
27-01-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind) บริษัท เอ็มวันพิษณุโลก จำกัด
08-12-2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
27-11-2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) บริษัท อุทัยยนตการ จำกัด