แผนการจัดซื้อจัดจ้าง RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง
30-04-2022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
30-04-2022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนธันวาคม 2564
30-04-2022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมกราคม 2565
30-04-2022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
30-04-2022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมีนาคม 2565
07-03-2022 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
07-03-2022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม 2564
07-03-2022 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
07-03-2022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
26-03-2021 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
03-01-2020 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563