สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง
11-04-2023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมีนาคม2566 ประจำปีงบประมาณ 2566
11-03-2023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตุลาคม2565 ประจำปีงบประมาณ 2566
11-03-2023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤศจิกายน2565 ประจำปีงบประมาณ 2566
11-03-2023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกุมพันธ์2566 ประจำปีงบประมาณ 2566
11-03-2023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมกราคม2566 ประจำปีงบประมาณ 2566
11-03-2023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนธันวาคม2565 ประจำปีงบประมาณ 2566
20-12-2022 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565
26-03-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2564
14-05-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
12-11-2018 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
10-11-2017 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
07-02-2017 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
07-02-2017 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558