สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากสภาวะโรคระบาด (Covid-19) RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากสภาวะโรคระบาด (Covid-19) ดังนี้

- จัดเจลล้างมือแอลกอฮอล์สำหรับเจ้าหน้าที่ และประชาชน ผู้มาใช้บริการ ณ หน้าเคาเตอร์ของเจ้าหน้าที่ทุกจุด จำนวน 11 จุดบริการ

- จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนผู้มาติดต่อราชการล้างมือและสวมหน้ากากทุกครั้ง จำนวน 3 จุดบริการ

- สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกคนใช้หน้ากากอนามัย ใส่ปฏิบัติงานและใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสCOVID – 19 จำนวน 28 คน

- จัดโต๊ะเก้าอี้ให้บริการประชาชน  ระยะห่าง 1 เมตร ณ สำนักงานจัดหางานฯ และหน่วยบริการเคลื่อนที่

- มีการตรวจคัดกรอง 3 จุด ณ สำนักงานจัดหางานฯ และอาคารจอดรถฝั่งทิศใต้ จุดบริการของสำนักงานจัดหางาน ฯ เพื่อวัดอุณหภูมิร่างกายเจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการ ด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน จำนวน 130 ราย

- แนะนำและแจกข่าวประชาสัมพันธ์ป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เบื้องต้นด้วยตนเอง ให้ผู้มาใช้บริการ ณ อาคารจอดรถฝั่งทิศใต้ จุดบริการของสำนักงานจัดหางาน ฯ จำนวน102ราย

- จัดเตรียมตำแหน่งงานว่างช่วยเหลือผู้ที่ถูกเลิกจ้าง และผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
จำนวน 23 ตำแหน่ง 408 อัตรา

- ให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดโต๊ะทำงาน และอุปกรณ์การทำงานด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เป็นประจำ
ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง

- ขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการ ให้แรงงานไทย และแรงงานต่างด้าวใช้หน้ากากอนามัย ใส่ปฏิบัติงานและใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งวัดอุณหภูมิแรงงานต่างด้าวทุกวัน เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 จำนวน 3 ราย