พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤติโควิด-19 หลักสูตร “การตัดเย็บกระเป๋าผ้าคอตตอนด้นมือ แล RSS

 

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม  2563  นางวรรณิภา จันโททัย จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤติโควิด-19 หลักสูตร “การตัดเย็บกระเป๋าผ้าคอตตอนด้นมือ และการทำเจลล้างมือต้านภัย COVID–19” ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านไร่สมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 20 -22 พฤษภาคม 2563 เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ให้มีอาขีพมีงานทำ มีรายได้เพื่อการดำรงชีพในสภาวะการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าฯ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน