กิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจร ประจำเดือน มกราคม 2566 RSS

 

            วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 นายสุรพงษ์ มูลพิมพ์ จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ออกเยี่ยมนายจ้าง/สถานประกอบการ ในพื้นที่ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก รวม  6 แห่ง ในโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจร ประจำเดือน มกราคม 2566