สัมภาษณ์การจัดงานนัดพบ Online จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้ชื่อ New Normal Job Fair ช่วงสาระดีมีมาโชว์ NBT พิษณุโลก