tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

ร่วมพิธีถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ ฯ ร่วมพิธีถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564​ โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่