tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ จัดอบรมโครงการ 3 ม. ก่อนเดินทางเพื่อไปทำงานและศึกษาต่อ

 

วันที่ 30 เมษายน 2564 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ จัดอบรมโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก่อนเดินทางเพื่อไปทำงานและศึกษาต่อ โดยมีนายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่