tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

โครงการขยายความร่วมมือและเชิดชูเกียรติสถานประกอบการเพื่อร่วมจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี (PTC EDUCAT

 

วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 09.15 น. นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ ร่วมลงนามความร่วมมือ “โครงการขยายความร่วมมือและเชิดชูเกียรติสถานประกอบการเพื่อร่วมจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี (PTC EDUCATION MATCHING 2021)” ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคแพร่ สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ และสถานประกอบการภาคเอกชนร่วมลงนามกว่า 19 แห่ง โดยมี นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานในพิธี ณ ห้องนครา แกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา