tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564

 

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 โดยมี นายสมหวัง​ พ่วงบางโพ​ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่​ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุน PMQA ณ ลานด้านหลังคุ้มเจ้าหลวง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่