tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

วันปิยมหาราช

 

วันเสาร์ที่​ ๒๓​ ตุลาคม​ พ.ศ.​ ๒๕๖๔​ เวลา​ ๐๘.๐๐​ น.​ นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา​ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ รัชกาลที่​ ๕​ วันที่​ ๒๓​ ตุลาคม​ ของทุกปี (วันปิยมหาราช)​ โดยมีนายสมหวัง​ พ่วงบางโพ​ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่​ เป็นประธานในพิธี ณ​ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์​พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่​ จังหวัดแพร่