tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ร่วมจัดรายการวิทยุ “ผู้ว่าฯ นายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการพบประชาชน”

 

 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ร่วมจัดรายการวิทยุ “ผู้ว่าฯ  นายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการพบประชาชน” เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจการให้บริการ ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานฯ ออกอากาศสดทางคลื่นวิทยุสวท.แพร่ F.M.91 MHz.  และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook fanpage สวท.แพร่ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ ระบบ F.M.91 MHz.