tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ออกพื้นที่ ดำเนินโครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน

 

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ออกพื้นที่ ดำเนินโครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน กิจกรรมเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ร่วมในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ (ม่วงไข่วิทยา) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่