tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร

 

สจจ.แพร่ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. นางสาวจินตนา ธนาวัชรโชค จัดหางานจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในในพิธี ณ บริเวณห้องโถง ศาลากลางจังหวัดแพร่ชั้น 1 อาคาร 1 อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่