tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

ร่วมพิธีปล่อยปลาเพื่อถวายพระพร

 

สจจ.แพร่ เข้าร่วมพิธีปล่อยปลาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวจินตนา ธนาวัชรโชค จัดหางานจังหวัดแพร่ มอบหมายนางพนาพร อัศวนนทวงค์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมพิธีปล่อยปลาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานฯ ณ แม่น้ำยม ท่าน้ำเชตะวัน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่