tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ร่วมพิธีตักบาตรบริเวณกาดสามวัย
โครงการ“ประชารัฐร่วมใจ ป้องกันภัยอาชญากรรม 25 ปี อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดแพร่ มหกรรมสร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ ร่วมสร้างสรรค์คืนคนดีสู่สังคม”
บรรยายให้ความรู้เรื่อง การทดสอบความพร้อมทางอาชีพและทดสอบศักยภาพต่างๆ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ในวันที่ระลึกสดุดีวีรกรรมพระยาไชยบูรณ์
ปลูกป่า

‹ First  < 14 15 16