tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
โครงการประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน
นัดพบแรงงานและจัดหางานให้คนพิการมีงานทำ
ข่าวดี !! ตู้งาน (Job Box) ให้บริการแล้ว
ต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศช่วงเทศกาลประเพณีสงกรานต์
โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตรการพัฒนาการผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๕
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง กำหนดการป้องการและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดแพร่ ใน 365 วัน
เตือน ! คนหางานระวังถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศ
การเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม
กระทรวงแรงงานแนะ ! แนวปฏิบัติแรงงานไทยผิดกฎหมายในมาเลย์
ไต้หวันจำกัดสิทธิ์ต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายเข้าประเทศ
การป้องกันการถูกล่อลวงเพื่อไปทำงานที่เลบานอน
ศาลบรูไนตัดสินลงโทษคนไทยทำผิดกฎหมายเข้าเมือง
ตำแหน่งงานว่าง จังหวัดแพร่ (อัพเดททุกวัน)
เตือน! อย่าหลงเชื่อ ผู้ชักชวนไปทำงานต่างประเทศ
เชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560
การรับสมัครเข้ารับการเลือกตั้งและการแจ้งชื่อผู้ลงคะแนนเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคีตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑
แนะนายจ้างนำเข้าแรงงานแบบ MOU​ ย้ำ! ยังไม่มีนโยบายจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย​​
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้างบริษัท FORMOSA HEAVY INDUSTRIES CORPORATION
ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ บริษัท MGM Grand Paradise มาเก๊า
เชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560
 < 1 2 3 4 >