tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
วิธีป้องกัน ไวรัศโคโคนา
แผนผังสถานที่ตั้งสำนักงานศึกษาที่การจังหวัดแพร่ แห่งใหม่
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562 - 2563 (กัมพูชา ลาว เมียนมา)
ประชาสัมพันธ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563 ให้แก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม
แรงงานต่างด้าวเข้า - ออกงาน ต้องแจ้งกรมการจัดหางาน ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 20,000 บาท
คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์ การเป็นประธานอาเซียนของไทย
โครงการประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน
นัดพบแรงงานและจัดหางานให้คนพิการมีงานทำ
ข่าวดี !! ตู้งาน (Job Box) ให้บริการแล้ว
ต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศช่วงเทศกาลประเพณีสงกรานต์
โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตรการพัฒนาการผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๕
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง กำหนดการป้องการและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดแพร่ ใน 365 วัน
เตือน ! คนหางานระวังถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศ
การเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม
กระทรวงแรงงานแนะ ! แนวปฏิบัติแรงงานไทยผิดกฎหมายในมาเลย์
ไต้หวันจำกัดสิทธิ์ต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายเข้าประเทศ
การป้องกันการถูกล่อลวงเพื่อไปทำงานที่เลบานอน
ศาลบรูไนตัดสินลงโทษคนไทยทำผิดกฎหมายเข้าเมือง
ตำแหน่งงานว่าง จังหวัดแพร่ (อัพเดททุกวัน)
เตือน! อย่าหลงเชื่อ ผู้ชักชวนไปทำงานต่างประเทศ
 < 1 2 3 4 5 >