tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรม ​เพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในญี่ปุ่น ผ่านองค์กร IM​
รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ
เชิญร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติ
ประชาสัมพันธ์การให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อเริ่มงานประเพณีสงกรานต์
การไปทำงานประเทศมาเลเซียโดยถูกต้องตามกฎหมาย
รายงานสถานการณ์ไข้หวัดนกในไต้หวัน
การโฆษณาชวนเชื่อให้มาทำงานในประเทศญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมาย
แจ้งเตือนคนไทยที่ไปทำงานในกาตาร์อย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
เชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ในวันที่ 20 เมษายน 2560
การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อเริ่มงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2560
กรมการจัดหางานเตือนระวังถูกหลอกไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานประเทศมาเลเซีย
เตือน!!! คนหางานระวังถูกหลอกไปทำงานประเทศสหรัฐอเมริกา
เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรม เพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕60 ครั้งที่ 1
ขอเชิญชวนชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และบูรพกษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 15.30 น. (ปิดทำการทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ ศาลาว่าการพระราชวัง ในบรมมหาราชวัง
ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมอาชีพแพร่ ส่งเสริมอาชีพมั่นคง สร้างรายได้มั่งคั่ง และยั่งยืน
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเตือนการถูกหลอกไปค้าประเวณีในประเทศโอมาน
บริการโอนเงินกลับบ้านของแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ
 < 1 2 3 4 >