tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรม เพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕60 ครั้งที่ 1
ขอเชิญชวนชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และบูรพกษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 15.30 น. (ปิดทำการทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ ศาลาว่าการพระราชวัง ในบรมมหาราชวัง
ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมอาชีพแพร่ ส่งเสริมอาชีพมั่นคง สร้างรายได้มั่งคั่ง และยั่งยืน
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเตือนการถูกหลอกไปค้าประเวณีในประเทศโอมาน
บริการโอนเงินกลับบ้านของแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระวังถูกหลอกไปทำงานที่ประเทศมาเลเซีย
‹ First  < 3 4 5