tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

นัดพบแรงงาน ออนไลน์

 

#ประชาสัมพันธ์ ยกเลิกการจัดงานในวันที่ 10 สิงหาคม 64 ที่ ศาลาประชาคมจังหวัดแพร่

โดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานเป็น

นัดพบแรงงาน ออนไลน์

2. ลงข้อมูลขึ้นทะเบียนหางาน และสมัครงาน ได้ที่ >>> https://forms.gle/ma48L7KEe2PmXUVt8

สามารถกรอกข้อมูลใบสมัครงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Google Form) ได้ตั้งแต่ วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ COVID -19 ตามมาตรการของจังหวัดแพร่

สิ่งที่ต้องเตรียมในการกรอกใบสมัครงานออนไลน์

* รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายด้วยชุดสุภาพ

* เลือกตำแหน่งงานที่สนใจ ตามลิงก์ที่ให้ไว้ เพื่อกรอกข้อมูลในหน้าสมัครงาน