tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
ตำแหน่งงานเดือน สิงหาคม 2563 New
ตำแหน่งงานเดือน กรกฎาคม 2563 New
กรมประ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป (คนพิการ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา New
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูจ้างสอน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง พนักงานประจำร้าน จำนวน 1 ตำแหน่ง New
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแรงงานไทยทำงานในภาคประมง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid – 19 (จำนวน 3 อัตรา)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ รับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Energy Haven sdn.Bhd. ประเทศมาเลเซีย ครั้งที่ ๒ ตำแหน่งพนักงานนวด จำนวน ๑๙ อัตรา
โรงพยาบาลแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา รับสมัคร 9 - 13 มี.ค. 63
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา รับสมัคร 10 มี.ค. - 16 มี.ค. 63
ตำแหน่งงานเดือน มีนาคม 2563
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Ancient Thai Bodywork Therapy Sdn.Bhd. ประเทศมาเลเซีย ตำแหน่ง พนักงานนวด
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสำนักงาน 1 อัตรา รับสมัคร 14 ก.พ. - 18 ก.พ. 63
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ด้านบัญชี การเงิน 1 อัตรา รับสมัคร 14 ก.พ. - 24 ก.พ. 63
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา รับสมัคร11 - 17 ก.พ. 63
เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 2 (เพศชาย)
ตำแหน่งงานเดือน กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานตามโครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชน จำนวน 2 อัตรา
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนฯ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา
 1 2 3 >  Last ›