tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน 4 อัตรา รับสมัคร 16-23 ต.ค. 61
ตำแหน่งงานเดือน ตุลาคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด (คอมพิวเตอร์) 1 อัตรา และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา รับสมัคร 8-16 ต.ค. 61
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 25 ต.ค. 61
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา รับสมัคร 5-11 ต.ค. 61
โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาคหกรรม 1 อัตรา รับสมัคร 24 ก.ย. - 5 ต.ค. 61
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง รับสมัครคัดเลือกเพื่อสั่งจ้างเป็นยามรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา รับสมัคร 1 - 25 ต.ค. 61
โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ รับสมัครครูอัตราจ้างสอนชั่วคราว (ครูผู้สอนวิชา คณิตศาสตร์) 1 อัตรา รับสมัคร 21 ก.ย. - 3 ต.ค. 61
ตำแหน่งงานเดือน กันยายน 2561
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 ก.ย. 61
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ รับสมัครจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา รับสมัคร 24 ก.ย. - 2 ต.ค. 61
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานประเทศมาเลเซีย
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าเหมาบริการสังกัดสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา จำนวน 5 อัตรา รับสมัคร 2-21 ก.ย. 61
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 อัตรา รับสมัคร 10-14 ก.ย. 61
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา รับสมัคร 3-18 ก.ย. 61
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจบัญชี 1 อัตรา รับสมัคร 5-13 ก.ย. 61
ตำแหน่งงานเดือน สิงหาคม 2561
รัฐจัดส่งไปทำงานที่ประเทศอิสราเอล ไม่เสียค่าบริการใดๆ
รับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกปฏิบัติ เพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ครั้งที่ 3
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ รับสมัครบุคคลเภายนอก เพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 งาน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 ส.ค. 61
 1 2 3 >  Last ›