tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
สหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่านพัฒนาชีวิตครูแพร่ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และตำแหน่งการเงินและบัญชี และรับสมัคร 1-15 พ.ค. 64 New
โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และคัดเลือก ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน วิชาเอก คณิตศาสตร์/ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา รับสมัคร 1- 20 พ.ค. 64 ไม่เว้นวันหยุดราชการ New
ตำแหน่งงานเดือน พฤษภาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ประชาสัมพันธ์ แผนการสอบภาษาญี่ปุ่น ของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ ในประเทศไทย
ตำแหน่งงานเดือน เมษายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 9 (ครั้งที่ 2) ประเภทกิจการเกษตร/ปศุสัตว์ (เพศหญิง) และก่อสร้าง เพศชาย
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท TRIPOD TECHNOLOGY CORP. ไต้หวัน
ตำแหน่งงานเดือน มีนาคม 2564
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง คนสวน จำนวน 2 อัตรา รับสมัคร 22 - 24 ก.พ. 64 ในวันและเวลาราชการ
ตำแหน่งงานเดือน กุมภาพันธ์ 2564
ตำแหน่่งงานว่าง Co-Payment
ตำแหน่งงานเดือน มกราคม 2564
ตำแหน่งงานว่างนักเรียน/นักศึกษา
ตำแหน่งงานเดือน ธันวาคม 2563
ตำแหน่งงานว่าง Co Payment
ตำแหน่งงานเดือน พฤศจิกายน 2563
ตำแหน่งงานเดือน ตุลาคม 2563
โรงเรียนเจริญศิลป์จังหวัดแพร่ รับสมัครลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง นัการภารโรง จำนวน 1 อัตรา รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 63 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ
ตำแหน่งงานเดือน กันยายน 2563
 1 2 3 >  Last ›