tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
13-11-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดและจัดสถานที่ นางเทพี จริงแล้ว
09-11-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท น้ำทองมีเดีย จำกัด
09-11-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายกิตติคุณ แก้ววิเศษ
02-11-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ราชการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ปิโตรเลียม จำกัด
27-10-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวัชระ เซ็นเตอร์
27-10-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ธีระเภสัช 59 จำกัด
26-10-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านศุภลักษณ์น้ำดื่ม
22-10-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชุมศรีพาณิชย์
15-10-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ราชการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ปิโตรเลียม จำกัด
02-07-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบสท์เทค แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด
25-06-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวุสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.ที.ที.แพร่เครื่องเขียน จำกัด
25-06-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพีเอ็นคอมพิวเตอร์
25-06-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยพิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท น้ำทองมีเดีย จำกัด
25-06-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบสท์เทค แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด
06-06-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพีเอ็นคอมพิวเตอร์
06-06-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.ที.ที.แพร่เครื่องเขียน จำกัด
23-04-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้านประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท น้ำทองมีเดีย จำกัด
23-04-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท น้ำทองมีเดีย จำกัด
23-04-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยพิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท น้ำทองมีเดีย จำกัด
23-04-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยพิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท น้ำทองมีเดีย จำกัด
 < 1 2 3 >